29 Februarie -ÎMPUTERNICIT PENTRU A CONDUCE

“Pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul” (Exod 34:29)

Biblia spune: “Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aaron și toți copiii lui Israel “¦ se temeau să se apropie de el. Moise i-a chemat; Aaron și toți fruntașii adunării s-au întors la el și el le-a vorbit”¦ și el le-a dat toate poruncile pe care le primise de la Domnul” (v. 28-32).

Când iudeii s-au aflat în fața lui Moise, expresia de pe chipul său le-a arătat că fusese în prezența Domnului. Puteau să vadă și să simtă lucrul acesta. Biblia numește lucrul acesta “ungere” (1 Ioan 2:27).

Mai simplu spus, ungerea înseamnă echiparea și împuternicirea făcută de Dumnezeu pentru a avea izbândă în ceea ce te-a chemat să faci. Liderul împuternicit de Dumnezeu se caracterizează întotdeauna prin aceste patru trăsături:

1) Chemarea. Când oamenii stau în preajma unui lider care are împuternicirea lui Dumnezeu, ei simt că El l-a înzestrat și l-a trimis într-adevăr pe acel om pentru a împlini un anumit scop.

2) Caracterul. Oamenii văd natura lui Dumnezeu în liderul ales și prin urmare, au încredere în el.

3) Competență.
Un lider împuternicit de Dumnezeu are abilitatea de a face lucrurile în așa fel încât să-L onoreze pe Dumnezeu. Rezultatele îi validează chemarea.

4) Convingerea.
Liderii împuterniciți de Dumnezeu nu sunt nehotărâți; ei au coloană vertebrală, morală și spirituală și susțin ceea ce este bine. Aceste patru calități sunt semne ale chemării lui Dumnezeu și când oamenii le văd în viața ta, ei te vor urma.

13 Ianuarie- VOIA LUI DUMNEZEU PENTRU TINE (2)


“Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!”
(Psalmul 40:8)

Când descoperi și faci voia lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să înțelegi ceea ce trebuie să fii. Comparațiile ucid creșterea spirituală. De exemplu, mama a trei copilași îl aude pe pastor predicând despre creștinii care se trezesc în zorii zilei, în fiecare dimineață, pentru a petrece în liniște o oră cu Dumnezeu. De fapt, ea s-ar bucura să aibă o oră de liniște ““ oricând!

Dar copiii ei nu vor să coopereze! Așa că, ceea ce duce cu ea din această predică e faptul că nu se ridică la înălțimea unui creștin adevărat. În esență, ea practică “spiritualitatea prin comparație” și trăiește sub un nor de vinovăție.

Ea nu înțelege că dragostea pe care le-o arată copiilor ei se socotește activitate spirituală. Sau că îl slujește pe Dumnezeu cu mai multă credincioșie decât cineva care își neglijează familia pentru a petrece o oră în liniște în fiecare dimineață.

Un alt exemplu: un bărbat sociabil și spontan se căsătorește cu o femeie căreia îi place singurătatea. Pentru ea e ușor. Cu toate acestea, el se simte un ratat în privința rugăciunii pentru că nu-i place să stea singur la fel ca soției lui. El nu consideră că bucuria și disponibilitatea cu care îi slujește pe ceilalți contează sau că măsura cu care îi iubește pe ceilalți îi modelează sufletul și faptul acesta îl bucură pe Dumnezeu.

“Trebuie” este un cuvânt important, dar când vine vorba de creștere spirituală, Dumnezeu nu dorește să-L asculți numai pentru că “trebuie”. El te-a creat să dorești planul Său pentru viața ta ““ să ajungi până în punctul în care poți spune: “vreau să fac voia Ta, Dumnezeule”.

SĂPTĂMÂNA 40/28 Sept-04 Octombrie

274. DUMINICĂ Mat. 1; Luca 2:1-38
275. LUNI Mat. 2; Luca 2:39-52
276. MARÈšI Mat. 3; Marcu 1; Luca 3
277. MIERCURI Mat. 4; Luca 4-5; Ioan 1:15-51
278. JOI Ioan 2-4
279. VINERI Marcu 2
280. SÂMBĂTĂ Ioan 5

ÎNTREBĂRI ““ Perioada: Israel o naÈ›iune cercetată prin venirea lui Mesia.

1. Ce mărturii întâlnite în prologul evangheliilor Matei È™i Luca arată că întruparea Domnului Isus a fost o împlinire a planului lui Dumnezeu? Mat. 1:1-17; Luca 1:1-80.

2. Ce mărturii întâlnite la întruparea Domnului Isus arată că El este Mesia? Mat. 1:18-2:23; Luca 2:1-38

3. Ce declaraÈ›ii făcute de Ioan Botezătorul evidenÈ›iază planul lui Dumnezeu prin slujirea lui Mesia? Mat. 3:1-17; Marcu 1:1-13; Luca 3:1-38; Ioan 1:6-34.

4. Ce evidenÈ›e arată că, la întruparea Domnului Isus È™i la începutul lucrării Sale publice, diavolul a iniÈ›iat alte atacuri împotriva planului lui Dumnezeu? Gen. 3:15; Mat. 4:1-11; Luca 4:1-13.

5. Ce perspectivă a planului lui Dumnezeu este descoperită prin mesajele rostite de Domnul Isus la începutul misiunii Sale? Mat. 4:12-17; Marcu 1:14-14; Luca 4:14-30.

6. Ce perspectivă a planului lui Dumnezeu a fost descoperită de Domnul Isus la întâlnirea avută cu Nicodim È™i femeia din Samaria? Ioan 3:1-4:42

7. În ce fel este împlinit planul lui Dumnezeu prin lucrările înfăptuite de Domnul Isus la începutul misiunii Sale? Mat. 4:18-25; Marcu1:16-2:12


Verset de memorat:

“După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea È™i propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: “S-a împlinit vremea, È™i ÎmpărăÈ›ia lui Dumnezeu este aproape. PocăiÈ›i-vă È™i credeÈ›i în Evanghelie. “ Marcu 1:14-15

Gând pentru rugăciune: cere-i Lui Dumnezeu putere să poÈ›i fi un vestitor al Evangheliei.

SĂPTĂMÂNA 39/21-27 Septembrie

267. DUMINICĂ Ezra 7-10
268. LUNI Neem. 1-5
269. MARÈšI Neem. 6-7
270. MIERCURI Neem. 8-10
271. JOI Neem. 11-13; Ps. 126
272. VINERI Maleahi 1-4
273. SÂMBĂTĂ Luca 1; Ioan 1:1-14

ÎNTREBĂRI ““ Perioada: Iuda o naÈ›iune restaurată

1. În ce fel a ajutat Ezra la restaurarea spirituală a naÈ›iunii lui Iuda? Ezra 7:1-10:44

2. Ce mărturisiri făcute de Neemia în rugăciune È™i înaintea împăratului Babilonului evidenÈ›iază planul lui Dumnezeu pentru Iuda È™i Ierusalim? Neem. 1:1-3:31

3. Ce obstacole au trebuit să depăÈ™ească cei din Ierusalim pentru a finaliza lucrările de reconstrucÈ›ie a zidurilor Ierusalimului ? Neemia 4:1-6:19

4. Ce mărturii confirmă reforma spirituală din vremea lui Neemia? Neem. 8:1-9:37

5. Ce dovezi arată că rînnoirea legământului cu Dumnezeu a celor din Iuda în vremea lui Neemia a fost o experienÈ›ă reală? Neem. 10:1-13:31

6. Ce avertizări adresate de profetul Maleahi au contribuit la restaurarea lui Iuda? Mal. 1:1-3:15

7. Ce perspectivă a planului lui Dumnezeu pentru Israel a prezentat profetul Maleahi? Mal. 3:16-4:6

Verset de memorat:

“Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oÈ™tirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeÈ™te. “Mal. 3:17

Gând pentru rugăciune: mulÈ›umeÈ™te-i lui Dumnezeu pentru mila Lui faÈ›ă de tine.

SĂPTĂMÂNA 38/14-20 Septembrie

260. DUMINICĂ Ezra 1-3
261. LUNI Ezra 4-6; Ps. 137
262. MARÈšI Hagai 1-2
263. MIERCURI Zah. 1-7
264. JOI Zah. 8-14
265. VINERI Est. 1-5
266. SÂMBĂTĂ Est. 6-10

ÎNTREBĂRI ““ Perioada: Iuda o naÈ›iune restaurată

1. Ce mărturii confirmă restaurarea fizică a naÈ›iunii lui Iuda? Ezra 1:1-2:70

2. Ce mărturii confirmă restaurarea spirituală a celor din Iuda? Ezra 3:1-6:22

3. Ce obstacole au fost o piedică în calea restaurării fizice È™i spirituale a naÈ›iunii lui Iuda ? Ezra 3:1-6:22; Hagai 1:1-2:23

4. Ce adevăruri a prezentat profetul Zaharia ca o condiÈ›ie a restaurării spirituale a naÈ›iunii lui Iuda? Zah. 1:1-8:23

5. Ce perspectivă a planului lui Dumnezeu privind viitorul Ierusalimului, judecata neamurilor, slujirea È™i domnia lui Mesia, a prezentat profetul Zaharia? Zah. 9:1-14:21

6. Ce dovezi arată că Dumnezeu a rămas credincios faÈ›ă de legământul încheiat cu poporul Israel È™i în timpul robiei medo-persane? Est. 1:1-5:8

7. Ce mărturii arată că acÈ›iunile lui Haman au fost un nou atac al diavolului, îndreptat împotriva planului lui Dumnezeu? Est. 5:9-10:3


Verset de memorat:

“Iată ce trebuie să faceÈ›i: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecaÈ›i în porÈ›ile voastre după adevăr È™i în vederea păcii; niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său È™i nici să nu iubiÈ›i jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul. “ Zah. 8:16-17

Gând pentru rugăciune: cere-I ajutor lui Dumnezeu să poÈ›i fi un om al păcii.

SĂPTĂMÂNA 37/07-13 Septembrie

253. DUMINICĂ Ezec. 44-55
254. LUNI Ezec. 46-48
255. MARÈšI Ioel 1-3
256. MIERCURI Dan. 1-3
257. JOI Dan. 4-6
258. VINERI Dan. 7-9
259. SÂMBĂTĂ Dan. 10-12

ÎNTREBĂRI ““ Perioada: Iuda o naÈ›iune încurajată de profeÈ›ii exilici în vremea robiei babiloniene.

1. Ce lucruri vor defini închinarea în noul Ierusalim? Ezec. 43:12-44:31

2. Cum va fi împărÈ›ită È™i administrată È›ara lui Israel în vremea restaurării Israelului? Ezec. 45:1-48:35

3. Ce perspectivă privind judecata È™i restaurarea Sionului a prezentat profetul Ioel? Ioel 1:1-3:21

4. Ce perspectivă a planului lui Dumnezeu este descoperită prin visul despre chipul cel mare a lui NebucadneÈ›ar? Dan. 2:1-49

5. Ce adevăruri despre planul lui Dumnezeu sunt descoperite prin visul lui NebucadneÈ›ar despre copacul cel mare? Dan. 4:1-37

6. Ce perspectivă asupra planului lui Dumnezeu este descoperită prin vedeniile lui Daniel? Dan. 7:1-8:27

7. Ce perspectivă asupra sfârÈ™itului i-a fost prezentată lui Daniel prin mesagerii trimiÈ™i de Dumnezeu? Dan. 9:9:20-12:13

Verset de memorat:

“Cei înÈ›elepÈ›i vor străluci ca strălucirea cerului, È™i cei ce vor învăÈ›a pe mulÈ›i să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac È™i în veci de veci. “ Dan. 12:3

Gând pentru rugăciune: cere-I lui Dumnezeu înÈ›elepciunea È™i puterea de a-i ajuta pe cei din jurul tău să umble în neprihănire.

SĂPTĂMÂNA 36/31 August-06 Septembrie

246. DUMINICĂ Ezec. 24-27
247. LUNI Ezec. 28-31
248. MARÈšI Ezec. 32-34
249. MIERCURI Ezec. 35-37
250. JOI Ezec. 38-39
251. VINERI Ezec. 40-41
252. SÂMBĂTĂ Ezec. 42-43

ÎNTREBĂRI ““ Perioada: Iuda o naÈ›iune încurajată de profeÈ›ii exilici în vremea robiei babiloniene

1. Ce preÈ› a plătit profetul Ezechiel pentru a ilustra căderea Ierusalimului? Ezec. 24:1-27

2. De ce a rostit profetul Ezechiel cuvinte de judecată împotriva fiilor lui Amon È™i a locuitorilor din Tir È™i Sidon? Ezec. 25:1-28:26

3. De ce a anunțat profetul Ezechiel judecata lui Dumnezeu asupra Egiptului? Ezec. 29:1-32:32

4. Ce mesaj a avut profetul Ezechiel pentru proorocii, căpeteniile È™i păstorii poporului Israel? Ezec. 33:1-34:31

5. Care este planul lui Dumnezeu pentru viitorul Israelului anunțat de profetul Ezechiel? Ezec. 36:1-37:28

6. Ce evenimente vor avea loc în vremea sfârÈ™itului, conform anunÈ›ului făcut de profetul Ezechiel? Ezec. 38:1-39:29

7. Ce lucruri vor defini slava noului Ierusalim? Ezec. 40:1-43:12

Verset de memorat:

“Vă voi da o inimă nouă È™i voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră È™i vă voi da o inimă de carne. “ Ezec. 36:26

Gând pentru rugăciune: mulÈ›umeÈ™te-I lui Dumnezeu pentru viaÈ›a nouă pe care o ai prin Hristos.

SĂPTĂMÂNA 35/24-30 August

SĂPTĂMÂNA 35

239. DUMINICĂ Ezec. 5-8
240. LUNI Ezec. 9-12
241. MARÈšI Ezec. 13-15
242. MIERCURI Ezec. 16-17
243. JOI Ezec. 18-19
244. VINERI Ezec. 20-21
245. SÂMBĂTĂ Ezec. 22-23

ÎNTREBĂRI ““ Perioada: Iuda o naÈ›iune încurajată de profeÈ›ii exilici în vremea robiei babiloniene

1. Cum a prefigurat profetul Ezechiel suferinÈ›ele îndurate de locuitorii din Iuda È™i Ierusalim în momentul căderii Ierusalimului? Ezec. 5:1-7:27

2. Ce mărturii prezentate de profetul Ezechiel îndreptăÈ›esc pedeapsa lui Dumnezeu pentru Ierusalim È™i locuitorii lui? Ezec. 8:1-11:12

3. Cum vor ajunge cei din Iuda È™i Ierusalim să È™tie că Dumnezeu este Domnul? Ezec. 6:10-14; 7:4-9, 27; 12:15-20; 13:7-14?

4. Ce viitor a prevestit profetul Ezechiel pentru proorocii mincinoÈ™i, închinătorii la idoli È™i poporul care trăieÈ™te în fărădelege? Ezec. 13:1-14:23

5. Cum a exemplificat profetul Ezechiel judecata pregătită pentru Ierusalim È™i locuitorii lui ? Ezec. 15:1-19:14

6. Ce evenimente a menÈ›ionat profetul Ezechiel pentru a prezenta planul lui Dumnezeu pentru Israel È™i păcatele săvârÈ™ite de acest popor? Ezec. 20:1-44

7. Ce mărturii prezentate de profetul Ezechiel îndreptăÈ›esc judecata lui Dumnezeu asupra Ierusalimului È™i a locuitorilor lui ? Ezec. 21:1-23:49

Verset de memorat:

“Sufletul care păcătuieÈ™te, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, È™i tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, È™i răutatea celui rău va fi peste el. “Ezec. 18:20

Gând pentru rugăciune: cere-I ajutor lui Dumnezeu să poÈ›i umbla în neprihănire.

SĂPTĂMÂNA 34/17-23 August

232. DUMINICĂ Ier. 41-45
233. LUNI Ier. 46-48
234. MARÈšI Ier. 49-50
235. MIERCURI Ier. 51-52
236. JOI Plâng. 1:1-3:36
237. VINERI Plâng. 3:37-5:22
238. SÂMBĂTĂ Ezec. 1-4

ÎNTREBĂRI ““ Perioada: Iuda o naÈ›iune încurajată de profeÈ›ii exilici în vremea robiei babiloniene.

1. Ce viitor a anunÈ›at profetul Ieremia pentru iudeii rămaÈ™i în È›ară È™i pentru cei ce È™i-au căutat scăparea în Egipt? Ier. 42:1-44:30

2. Ce cuvinte de mângâiere È™i încurajare a adresat profetul Ieremia lui Baruc? Ier. 45:1-5

3. Ce mângâiere au primit cei din Iuda prin cuvântul rostit de profetul Ieremia împotriva Neamurilor? Ier. 46:1-49:39

4. Ce încurajare au primit cei din Iuda prin cuvântul rostit de profetul Ieremia împotriva Babilonului? Ier. 50:1-51:64

5. Ce adevăruri rostite de profetul Ieremia s-au împlinit în momentul pustiirii Ierusalimului? Ier. 52:1-34; Plâng. 1:1-2:22

6. Ce l-a făcut pe profetul Ieremia să aibă nădejde în cele mai grele încercări prin care a trecut? Plâng. 3:1-5:22

7. Ce mărturii arată că mesajele rostite de profetul Ezechiel sunt o revelaÈ›ie a lui Dumnezeu? Ezec. 1:1-3:27

8. Cum a exemplificat Ezechiel căderea Ierusalimului? Ezec. 4:1-17

Verset de memorat:

“Să nu vi se tulbure inima È™i nu vă înspăimântaÈ›i de zvonurile care se răspândesc în È›ară; căci anul acesta va veni un zvon, iar anul următor un alt zvon; în È›ară va domni silnicia, È™i un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor. “ Ier. 51:46

Gând pentru rugăciune:
cere-I lui Dumnezeu putere pentru a rămâne statornic în vremurile de criză.

SĂPTĂMÂNA 33/10-16 August

225. DUMINICĂ Ier. 26-29
226. LUNI Ier. 30-31
227. MARÈšI Ier. 32-34
228. MIERCURI Ier. 35-37
229. JOI Ier. 38-40; Ps. 74/79
230. VINERI 2Împ. 24-25, 2Cron. 36
231. SÂMBĂTĂ Habacuc 1-3

ÎNTREBĂRI ““ Perioada: Iuda o naÈ›iune avertizată de profeÈ›ii pre-exilici în vremea asediului.

1. Cum a fost prezentată împărăÈ›ia Babiloniană prin mesajele rostite de profetul Ieremia la începutul domniei lui Ioiachim? Ier. 25:1-27:22

2. De ce a fost diferit mesajul rostit de proorocul Hanania privind viitorul prinÈ™ilor de război din Babilon de cel al profetului Ieremia? Ier. 28:1-17

3. Ce perspectivă asupra planului lui Dumnezeu a prezentat profetul Ieremia prin scrisoarea adresată prinÈ™ilor de război din Babilon? Ier. 29:1-31:40

4. Ce perspectivă asupra planului lui Dumnezeu a prezentat profetul Ieremia prin mesajele rostite din temniÈ›ă? Ier. 32:1-33:26

5. Ce mesaj a rostit profetul Ieremia pentru împăratul Zedechia la începutul domniei acestuia È™i după ce profetul a fost scos din groapă? Ier. 34:1-22; 38:1-28

6. Ce adevăruri rostite de Dumnezeu prin profetul Ieremia s-au împlinit la cucerirea Ierusalimului de către armatele babiloniene? Ier. 39:1-40:6

7. Ce adevăruri despre planul lui Dumnezeu a înÈ›eles Habacuc prin cucerirea Ierusalimului de către armatele babiloniene? Hab. 1:1-3:19

Verset de memorat:

“Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă È™i-l ameÈ›eÈ™ti ca să-i vezi goliciunea!” Hab. 2:15

Gând pentru rugăciune: Cere-i ajutor lui Dumnezeu să poÈ›i birui ispitele vieÈ›ii.